Değişim Programları:

Üniversitemizde üç farklı öğrenci değişim programı uygulanmaktadır: Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim programlarıyla Erasmus değişim programı, Erasmus kapsamı dışında kalan ülkelerdeki yükseköğretim programlarıyla Mevlana değişim programı ve Yurtiçi diğer yükseköğretim programlarıyla Farabi değişim programı.

Değişim programları için Çukurova Üniversitesine gelmek üzere başvuru yapan öğrenciler, başvuru tarihlerine uygun bir şekilde başvuru evraklarını ilgili ofislere gönderirler. Ofise gelen evraklar, öğrencinin gelmek istediği ilgili bölüm koordinatörüne gönderilir. Bölüm koordinatörleri tarafından öğrencilerin seçtikleri derslerin ders onayları yapılır ve işleme alınır.

ERASMUS+

Üniversitemiz, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülen ve yükseköğretim alanında öğrenci ve personel değişimi faaliyetleri için hibe sağlayan Erasmus+ Programlarını aktif olarak yürüten yükseköğretim kurumlarından biridir.

Avrupa Birliği Ülkelerinde bulunan yükseköğretim kurumlarıyla olan ikili anlaşmaları sayesinde öğrencilerimize Avrupa’daki üniversitelerde öğrenim görmeleri ve Avrupa’daki işletmelerde staj yapma imkânı sağlanırken, Avrupa dışındaki ülkelerle yapılan Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği programı çerçevesinde Rusya, Güney Kore, Malezya, Arnavutluk gibi dünyanın farklı yerlerinde bulunan üniversitelerde öğrenim hareketliliği fırsatı sunmaktadır.

2004 yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği Pilot çalışması için seçilen 15 üniversiteden biri olarak 9 öğrenciyi yurt dışına göndermiş ve 2 yabancı öğrenciyi ağırlamıştır. 11 öğrenciyle başladığı bu yolculukta şu ana kadar yaklaşık 4000 öğrencinin eğitim almasını, 800'den fazla öğrencinin staj yapmasını ve 600'e yakın akademik ve idari personelin hareketlilikten faydalanmasını sağlamıştır. Çukurova Üniversitesinin 250'ye yakın Avrupa üniversitesi ile yaklaşık 350 anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz, 2017 yılından bu yana Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında koordinatör olarak hareketlilik programlarını yürütmektedir. 11 ülkeden 17 kurum ile 2019 yılı KA107 projesini koordine etmektedir.

Üniversitemiz ayrıca Erasmus+ Staj Konsorsiyum koordinatörü olarak Çukurova bölgesinden yedi üniversite ve iki üniversite dışı ortakla ÇukurovaMed Staj Konsorsiyum projesi yürütmektedir. Projenin amacı, bölge kalkınmasına katkı sağlayacak alanlarda öğrencilerin yurt dışında staj yapma olanaklarını geliştirmek ve yurt dışından alanında uzman kişileri davet ederek hareketliliğe katılamayan öğrenci ve personelin eğitim almasını sağlamaktır.

Çukurova Üniversitesi’nde öğrenci ve akademik personel değişimine olanak sağlayan Erasmus programı başta olmak üzere diğer tüm Avrupa Birliği projelerine katılım sağlamaktadır.

MEVLANA

2013 – 2014 akademik yılında 4 öğrenci ve 3 öğretim üyesi ile başlayan Mevlana Değişim Programı, bugün 116 kişinin değişimle gidip geldiği bir sürece dönüşmüştür.

25 ülkeden 60 protokolü bulunan Mevlana Değişim Programı, yönünü Balkanlara ve Güneydoğu Asya ülkelerine çevirmiştir ve son zamanda Rusya ve Kuzey Afrika Üniversiteleri ile yapılan anlaşmalarla değişimde her geçen gün daha iyiye gidilmektedir.


FARABİ

2009-2010 Akademik yılında YÖK tarafında başlamasına karar verilen Farabi Değişim Programı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.