YATAY GEÇİŞ 

Diğer yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler kontenjan dahilinde üniversitemize yatay geçiş yapabilmektedirler. Üniversitemize gelen yatay geçiş başvuruları  Çukurova  Üniversitesi  Önlisans ve Lisans Düzeyindeki programlar arasında Yatay Geçiş esaslarına ilişkin Yönerge'sinde belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

https://www.cu.edu.tr/storage/yonetmelikler/Yatay_Gecis_Yonergesi.pdf