DİKEY GEÇİŞ 

Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim önlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim  ve Açık Öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle  ilgili esaslar Yükseköğretim Kurumları Dikey Geçiş esaslarına ilişkin yönetmelikle belirlenmiştir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5