Anadal ve Yandal Kontenjanları:

Üniversitemizde çift anadal ve yandal programı uygulanmaktadır.

Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Çift Ana Dal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları (Ç.Ü. Çift Ana Dal Programı Yönergesi)

MADDE 5 (1) Öğrenci, duyurulmuş olan çift ana dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılının başında, 5 yıllık programlarda 7.yarıyılın başında, 6 yıllık programlarda ise 9.yarıyılın başında başvurabilir.

 (2) Çift ana dal programına başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte internet ortamında yapılır ve değerlendirme rektörlükçe merkezi olarak yapılır.

(3) Çift ana dal programına başvurabilmesi için, öğrencinin başvurduğu döneme kadar ana dal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki GNO’sunun en az 3.00 olması ve ana dal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’si içinde bulunması veya ana dal lisans programındaki GNO’su en az 3.00 olan ancak ana dal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile ün üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olmaları gerekir. Yetenek/seviye sınavı ile öğrenci alan birimlerde, çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek/seviye sınavında da başarılı olma şartı aranabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

Çukurova Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi

Link: https://www.cu.edu.tr/storage/yonetmelikler/CiftAnaDalYonergesi.docx

 

Çift Ana Dal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları (Ç.Ü. Yan Dal Programı Yönergesi)

MADDE 3 – (1)  Öğrenci duyurulmuş olan Yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.

 (2) Yan dal programına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte internet ortamında yapılır ve değerlendirme rektörlükçe, merkezi olarak yapılır.

(3) Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

(4) Yan dal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı o programın o yılki birinci sınıfın birinci yarıyıl asli öğrenci sayısının %10 unu geçemez.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

Çukurova Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi

https://www.cu.edu.tr/storage/yonetmelikler/yandal_yonergesi.docx

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2020-2021 ÖĞRETİM YILI

 

GÜZ DÖNEMİ ÇİFT ANADAL PROGRAM / BÖLÜM  KONTENJANLARI

       

PROGRAMLAR/BÖLÜM

KONTENJANLAR

BAŞVURABİLECEK PROGRAMLAR

3.YARIYIL

5.YARIYIL

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Almanca Öğretmenliği

15

15

Eğitim Fakültesinin Tüm Bölümleri

Fransızca Öğretmenliği

5

5

Eğitim Fakültesinin Tüm Bölümleri

İngilizce Öğretmenliği

10

10

Almanca Öğretmenliği,Fransızca Öğretmenliği

Felsefe Grubu Öğretmenliği

4

-

Eğitim Fakültesinin Tüm Bölümleri

       

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

     

Biyoloji

10

10

Kimya,Çevre Müh.,Su Ürünleri Müh.

Fizik

4

4

Mühendislik Fak.Bölümleri ile Kimya,Biyoloji,Matematik,İstatistik,Fen Bilgisi Öğretmenliği

Kimya

4

4

Endüstri Müh.,Gıda Müh.,Çevre Müh.,Elektrik-Elektronik Müh., Kimya Müh.(Ceyhan), Biyomediakal Müh.,İnşaat Müh.,Bilgisayar Müh.,Jeoloji Müh.,İşletme,Fen Bilgisi Öğretmenliği,Fizik,Biyoloji,Matematik

İstatistik

8

8

Matematik,Ekonometri,Endüstri Müh.,Bilgisayar Müh.

Matematik

12

-

Elektrik-Elektronik Müh.,Makine Müh.,İnşaat Müh.,Endüstri Müh.,Bilgisayar Müh.,Fizik,İstatistik

       

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

     

Seramik

6

-

Grafik ,Tekstil ve Moda Tasarımı

       

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

     

Ekonometri

2

2

İstatistik

İktisat

10

11

İşletme,Uluslararası İlişkiler,Hukuk,İletişim Bilimleri,Spor Yöneticiliği

İktisat (İngilizce)

10

11

İşletme,Uluslararası İlişkiler,Hukuk,İletişim Bilimleri,Spor Yöneticiliği

İşletme

3

3

İktisat,Maliye,Uluslararası İlişkiler,Ekonometri

İşletme (İ.Ö)

3

3

İktisat,Maliye,Uluslararası İlişkiler,Ekonometri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

3

3

İktisat

       

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

     

İletişim Bilimleri

13

13

İktisat

Radyo Televizyo ve Sinema

15

15

Spor Yöneticiliği

       

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

     

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

15

15

İnşaat Müh.,Maden Müh.,Jeoloji Müh.

Endüstri Mühendisliği

2

-

Makine Müh.,Otomotiv Müh.,Tekstil Müh.

İnşaat Mühendisliği

3

3

Çevre Müh.,Makine Müh.Mimarlık

Jeoloji Mühendisliği

3

3

Çevre Müh.,İnşaat Müh.,Maden Müh.

Maden Mühendisliği

16

16

Çevre Müh.,Jeoloji Müh.,İnşaat Müh.Kimya

Makine Mühendisliği

5

-

Endüstri Müh.,Elektri-Elektronik Müh.,İnşaat Müh.,Otomotiv Müh.,Tekstil Müh.,,Tarım Mak. Ve Tek. Müh.

Otomotiv Mühendisliği (Türkçe)

4

-

Makine Müh.,Endüsti Müh.

Tekstil Mühendisliği

1

-

Makine Mühendisliği

       

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

12

12

Lisans Eğitimi veren Tüm Programlar

       

ZİRAAT FAKÜLTESİ

     

Bahçe Bitkileri

2

2

Ziraat Fakültesinin Tüm Bölümleri (Gıda Müh.Hariç)

Bitki Koruma

2

2

Ziraat Fakültesinin Tüm Bölümleri (Gıda Müh.Hariç)

Tarımsal Yapılar ve Sulama

3

2

Ziraat Fakültesinin Tüm Bölümleri (Gıda Müh.Hariç), İnşaat Müh., Çevre Müh.,Kimya, Matematik, İstatistik

Tarım Mak. Ve Teknolojileri Müh.

2

2

Ziraat Fakültesinin Tüm Bölümleri (Gıda Müh.ve Tarım Ekonomisi Bölümü hariç) Makine Mühendisliği

Tarla Bitkileri

3

3

Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri,Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootekni

4

4

Ziraat Fakültesinin Tüm Bölümleri, Ceyhan Veteriner Fakültesi,Su Ürünleri Fakültesi

       

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

     

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

8

8

Antrenörlük

Antrenörlük Eğitimi

14

14

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği

8

8

Antrenörlük,Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Radyo,Televizyon ve Sinema, İktisat,

       
       
       

ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU

3.YARIYIL

   

Bilgisayar Programcılığı

19

 

Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Çocuk Gelişimi

15

 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Elektrik

11

 

Adana Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar

Elektronik Teknolojisi

9

 

Adana Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar

Emlak ve Emlak Yönetimi

11

 

Adana Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar

İç Mekan Tasarımı

11

 

Adana Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar

İklimlendirme Soğutma Teknolojisi

6

 

Adana Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar

İnşaat Teknolojisi

12

 

Adana Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar

Makine

13

 

Adana Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar

Moda Tasarım

9

 

Adana Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

19

 

Emlak ve Emlak Yönetimi

Otomotiv Teknolojisi

8

 

Adana Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar

Radto ve Televizyon Programcılığı

11

 

Adana Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

13

 

Çocuk Gelişimi

Tekstil Teknolojisi

4

 

Adana Meslek Yüksekokulu Tüm Programlar

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

12

 

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

       
       

AOSB TEKNİK BİLİMLER MYO

     

Coğrafi Bilgi Sistemleri

2

 

AOSB Tekn.Bil.MYO Makine,Tekstil Teknolojisi

Makine

2

 

AOSB Tekn.Bil.MYO Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tekstil Teknolojisi

Elektrik

2

 

AOSB Tekn.Bil.MYO Elektronik Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi

2

 

AOSB Tekn.Bil.MYO Elektrik Teknolojisi

Tekstil Teknolojisi

2

 

AOSB Tekn.Bil.MYO Coğrafi Bilgi Sistemleri,Makine

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2020-2021 ÖĞRETİM YILI        

 

GÜZ DÖNEMİ YAN DAL  PROGRAM / BÖLÜM  KONTENJANLARI    

       

AÇILACAK PROGRAMLAR/BÖLÜM

KONTENJANLAR

 
 

3.YARIYIL

5.YARIYIL

BAŞVURABİLECEK PROGRAMLAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Almanca Öğretmenliği

15

15

Eğitim Fakültesinin Tüm Bölümleri

Fransızca Öğretmenliği

3

2

Eğitim Fakültesinin Tüm Bölümleri

Felsefe Grubu Öğretmenliği

4

-

Eğitim Fakültesinin Tüm Bölümleri

İngilizce Öğretmenliği

2

2

Almanca Öğretmenliği,Fransızca Öğetmenliği

       
       

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

     

Biyoloji

3

3

Kimya,Çevre Müh.,Maden Müh.,Gıda Müh.

Fizik

2

-

Mühendislik Fak.Bölümleri ile Kimya,Biyoloji, Matematik, İstatistik ve Fen Bilgisi Öğretmenliği

Kimya

2

2

Endüstri Müh.,Gıda Müh.,Çevre Müh.,Elektrik-Elektronik Müh., Kimya Müh.(Ceyhan), Biyomediakal Müh.,İnşaat Müh.,Bilgisayar Müh.,Jeoloji Müh.,İşletme,Fen Bilgisi Öğretmenliği,Fizik,Biyoloji,Matematik

İstatistik

3

3

Matematik,Ekonometri,Endüstri Müh.,Bilgisayar Müh.

Matematik

1

1

Elektrik-Elektronik Müh.,Makine Müh.,İnşaat Müh.,Endüstri Müh.,Bilgisayar Müh.,Fizik,İstatistik

Türk Dili ve Edebiyatı

3

3

Radyo-Televizyon ve Sinema

       

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

     

Seramik

6

-

Grafik, Tekstil ve Moda Tasarımı

       

HUKUK FAKÜLTESİ

4

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İşletme, İktisat

       

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

     

Ekonometri

2

2

İstatistik

İktisat

5

5

Hukuk,İletişim Bilimleri,Spor Yöneticiliği, İşletme, Uluslararası İlişkiler

İktisat (İngilizce)

10

10

Hukuk,İletişim Bilimleri,Spor Yöneticiliği, İşletme, Uluslararası İlişkiler

İşletme

3

3

İktisat,Maliye,Uluslararası İlişkiler,Ekonometri

İşletme (İ.Ö)

3

3

İktisat,Maliye,Uluslararası İlişkiler,Ekonometri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

3

3

İktisat

       

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

     

Radyo Televizyon ve Sinema

15

15

Türk Dili ve Edebiyatı

       

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

     

Bilgisayar Mühendisliği

3

3

Biyomedikal Müh.,Elektrik-Elektronik Müh.,Endüstri Müh.

Çevre Mühendisliği

15

15

İnşaat Müh.,Jeoloji Müh.,Maden Müh.

Endüstri Mühendisliği

3

-

Bilgisayar Müh.,Makine Müh.,Tekstil Müh.,İstatistik,Matematik

Jeoloji Mühendisliği

5

5

Çevre Müh.,İnşaat Müh.,Maden Müh.,Toprak Bil.ve Bit.Besleme, Kimya

Maden Mühendisliği

16

16

Çevre Müh.,Jeoloji Müh.,İnşaat Müh.,Kimya

Makine Mühendisliği

5

-

Elektrik-Elektronik Müh.,Endüstri Müh.,İnşaat Müh.,Otomotiv Müh.,Tekstil Müh.,Tarım Makineleri ve Tekno.Müh.  Fizik, Kimya, İİBF İşletme

Otomotiv Mühendisliği

4

-

Endüstri Müh.Makine Müh.

Tekstil Mühendisliği

1

-

Makine Mühendisliği

       

ZİRAAT FAKÜLTESİ

     

Bahçe Bitkileri

2

2

Ziraat Fakültesinin Tüm Bölümleri (Gıda Müh.hariç)

Bitki Koruma

2

2

Ziraat Fakültesinin Tüm Bölümleri (Gıda Müh.hariç)

Tarım Ekonomisi

2

2

Ziraat Fakültesinin Töm Bölümleri

Tarım Makinleri ve Teknolojileri Müh.

2

2

Ziraat Fakültesinin Tüm Bölümleri (Gıda Müh.ve Tarım Ekonomisi hariç) Makine Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

2

2

Ziraat Fakültesinin Tüm Bölümleri (Gıda Müh.hariç) İnşaat Müh., Çevre Müh.,Kimya, Matematik, İstatistik

Tarla Bitkileri

3

3

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma,Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootekni

4

4

Ziraat Fakültesi Tüm Bölümleri, Veteriner Fak., Su Ürünleri Fak.

       

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

     

Beden Eğitimi Öğretmenliği

2

2

Eğitim Fakültesi Tüm Bölümleri

Antrenörlük Eğitimi

4

3

Tüm Lisans Programları

Spor Yöneticiliği

2

2

Tüm Lisans Programları