AKTS ve Diploma Eki

AKTS:

Çukurova Üniversitesinde, 2013-2014 öğretim yılından itibaren AKTS kredisi kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin kısaltması olan AKTS'nin temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Derslere ait AKTS kredileri öğrenci iş yükü dikkate alınarak belirlenmektedir. AKTS hesaplanması ECTS User’s Guide eşliğinde yapılmaktadır. Buna göre üniversitemizde 1 AKTS=25-30 saatlik iş yükü aralığında kabul edilmektedir. Bir yıl boyunca, tüm derslerden alınan kredilerin toplamının 60 AKTS olması zorunluluğuna uyulmaktadır.

 

Diploma Eki:

Diploma eki yükseköğretim  kurumları  tarafından  diplomanın yanı sıra  verilen  tamamlayıcı  bir  belgedir. Diploma ekinde alınan derece ile ilgili bilgiler, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ilave olarak, ulusal eğitim sistemi  ve üniversitemizin eğitim ve değerlendirme sistemi ile ilgili bilgileri içermektedir.  Diploma Eki'nin bilgi formatı  Avrupa  Komisyonu, Avrupa Konseyi  ve  UNESCO/CEPES  tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş  ve geliştirilmiş olan bu format  Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 11 Avrupa dilinde düzenlenmiştir.

Çukurova  Üniversitesi, Ocak 2006'dan itibaren mezun olan bütün öğrencilerine İngilizce Diploma Eki'ni ücretsiz  ve otomatik olarak vermektedir. Verilen Diploma  Eki  öğrencilerimize; Yurtdışında kolaylıkla  karşılaştırılabilir, Akademik dersler ve çalışma süresi boyunca kazanılan yeterlilikler eksiksiz bir tanımlama, nesnellik, başarılar ve yeterlilikler hakkında adil bir yargı, yurt dışında iş olanakları veya diğer  çalışanlara daha kolay ulaşma gibi katkı sağlamaktadır.