Araştırma Altyapısı
 
Üniversitemiz YÖK’ün “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında belirlenen “Araştırma Üniversiteleri” içinde beş aday üniversiteden biridir. Uluslararası düzeyde Uluslararası Enerji Ajansı, CERN gibi araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri mevcuttur.

Üniversitemizde Enerji ve Çevre, Malzeme, Tarım ve Gıda, Moleküler Tıp ve Bölgesel Kalkınma olmak üzere beş öncelikli araştırma alanı belirlenmiştir. Bu öncelikli araştırma alanlarına yönelik laboratuvarlar ve 38 adet uygulama ve araştırma merkezi faaliyet göstermektedir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇUMERLAB)

Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırmaları gerçekleştirmek üzere ileri teknolojide yapılandırılan ÇÜMERLAB, bilimsel çalışmaların kalitesini arttırmak, ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda üniversitemizdeki ve sanayi kuruluşları kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeyi, analizleri yapabilme ve araştırma projeleri üretmeyi amaçlamaktadır.

https://cumerlab.cu.edu.tr/

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

·        Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

·        Doku Kültürü Laboratuvarı

·        Enstrümental Analiz Laboratuvarı

·        Mikrobiyoloji Laboratuvarı

·        Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı

·        Seralar

http://biyoteknoloji.cu.edu.tr/tr/Default.aspx

TEKNOKENT

Üniversitemizde Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla araştırmanın teknolojiye dönüşmesi, araştırmaya uygun platformlar geliştirilmesi ve kurumlar arası işbirliklerinin artırılması sağlanmaktadır.

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği

Uygulamalı eğitim yapan Ziraat Fakültesi için eğitimin en önemli parçalarından biri sayılan Araştırma ve Uygulama Çiftliği (AUÇ) araştırma ve geliştirme çalışmaları için vazgeçilmez öneme sahiptir.

Yaklaşık 7000 dekar arazi varlığına sahip olan Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde ağırlıklı olarak Tarla tarımı faaliyetleri yürütülmektedir. Bahçe tarımının da önemli yer tuttuğu işletmede, Hayvansal üretime ve araştırma amaçlı bölümlere ayrılan alanlar da önemli yer tutmaktadır.

https://zfauc.cu.edu.tr/

Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Bölümleri öğrencileri öğretim üyeleriyle beraber tasarladıkları “1,5 Adana” isimli elektrikli aracı her sene daha da iyileştirerek 2014 yılından beri yarışmalara katılmaktadırlar. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışmasında 2019 yılında birincilik ödülü almışlardır 

Çukurova Üniversitesi Mesleki Eğitimi Yönergesine göre uygulamalı eğitim veren lisans programlarımızda (Kimya, Tarım Makinaları ve Teknolojileri, Gıda Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tekstil ve Moda Tasarım ve Konaklama İşletmeciliği) staj amacıyla 7+1 uygulaması devam etmektedir. Bu programın uygulanmasıyla, sanayi ile işbirliği yaparak öğrencilerimizin gelecekteki istihdamına katkı sağlanmaktadır.