Uluslararası ve Ulusal Akredite Programlar FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fen Edebiyat fakültesinin Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya Matematik ile Türk dili ve Edebiyatı bölümlerinin lisans programları FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri için Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir.

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İletişim Fakultesi Radyo, Televizyon Sinema Bölümü Lisans programı İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği') tarafından akredite edilmiştir.

 

TIP FAKULTESİ

Üniversitemiz Tıp fakültesi TEPDAD (Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)  tarafından akredite edilmiştir. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu, Tıp eğitimi veren fakültelerin kalite standardını sağlamak için verilen belgedir.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir. Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı EUR-ACE etiketini alan ve yanı sıra Washington Accord üyeleri tarafından eşdeğer olarak kabul edilen, bölüm öğrencileri ve mezunları Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerin üniversiteleri ve özel sektör kuruluşları tarafından da tanınan bir programdır.