İLETİŞİM 

     Halkla   İlişkiler- Aday  Öğrenci  Tanıtım  Birimi

     Çukurova  Üniversitesi  Rektörlük  İdari  Birimler  2.kat

     Tel:  0322- 3386084-2363

             0322- 3387114
  
     e-mail:  tercih@cu.edu.tr