Sağlık  güvencesine bakılmaksızın  tüm öğrencilerimize  sağlık hizmeti vermekte  olan  Mediko- Sosyal merkezimiz bünyesinde yetkilendirilmiş  aile  hekimleri, uzman doktorlar, uzman diş hekimleri, diyetisyen ve uzman psikologlar  bulunmaktadır.  Merkezimizde sunulan hizmetler.


A). Genel  Sağlık Hizmetleri
 • Göz Sağlığı Hizmetleri
 • Aile  Hekimliği  Polikinliği  Hizmetleri
 • Diş  Polikinliği Hizmetleri
 • Diyet  ve  Sağlıklı  Beslenme Hizmetleri
 • Laboratuar  Hizmetleri
 • Tedavi  Odası ve İlk Yardım  Polikinliği
 • Aşı  Hizmetleri

B). Koruyucu  Sağlık  Hizmetleri
 • Psikolojik  Danışma  ve  Rehberlik  Hizmetleri
 • Gençlik  Danışma  Birimi
 • Engelli  Öğrenci   Danışma  Birimi
 • Psikolojik  Danışma  Birimi
 • Eğitici  Seminerler