Çukurova  Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olan bölümümüzün genel amacı  üniversitemiz öğrencilerinin ders faaliyetleri dışında  kalan zamanlarını verimli ve etkili bir şekilde değerlendirmek için bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır. 

   Türk Halk Müziği, Bağlama, Halk Bilimi, Halk Oyunları, Yan fülüt, Türk Sanat Müziği, Ney, Ud, Resim, Tiyatro, Resim, Fotoğraf, Kanun, Sinema, Pop Gtar, Klasik Gtar, Şan, Piyano, Vurmalı Çalgılar, Süsleme Sanatarı, Deri El Sanatları; öğrencilerimize kişisel beceri kazandırmayı ve girişimcilik ruhu oluşturmayı hedefler.