Yeşil Kampüs:

Geçmişten günümüze yeşil kampüs olma yönünde attığı doğru adımlar sayesinde günümüze gelen Çukurova Üniversitesi, Yeşil Kampüs olarak sınıflandırılmayı hak etmektedir. Atılan doğru adımlar sayesinde Seyhan Baraj Gölü’nün doğu yakasında, doğal ve kültür ağaçları arasında eşsiz bir manzaraya sahip olan ve 20 bin dekar arazi üzerine kurulu Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü insanı kendine hayran bırakan geniş bir doğal park alanı gibidir.

Üniversite kampüsü Seyhan Baraj Gölü ile sınır oluşturmaktadır. Seyhan Gölü sayesinde en kurak zamanlarda dahi kampüsteki yeşil alanların sulama ihtiyacı karşılanmaktadır. Ayrıca spor ve rekreasyonel amaçlı kullanılmaktadır.

https://green.cu.edu.tr/