YATAY GEÇİŞ 

      Diğer yükseköğretim kurumlarından gelen yatay geçiş başvuruları  Çukurova  Üniversitesi  Önlisans ve Lisans Düzeyindeki programlar arasında Yatay Geçiş esaslarına ilişkin Yönerge'sinde belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.  

    Yatay  Geçiş  için tıklayınız.