UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI

       Çukurova  Üniversitesi  Uzaktan  Eğitim   Uygulama ve  Araştırma Merkezi (ÇUZEM) uzaktan eğitim konusunda  araştırma ve  geliştirme  çalışmaları  ve yayınlar  yapmak; üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü  uzaktan eğitim  programlarının ders hazırlama, sunum ve diğer eğitim faaliyetlerini bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak  etkin ve kaliteli olarak yürütebilmeleri  için  destek sağlayacak  yöntemleri araştırmak, ihtiyaç duyulan sistem ve araçları kurmak, geliştirmek; uzaktan eğitim konusunda bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak amacıyla kurulmuştur.