DİPLOMA EKİ

    Yükseköğretim  kurumları  tarafından  diplomanın yanı sıra  verilen  tamamlayıcı  bir  belgedir. Diploma ekinde alınan derece ile ilgili  bilgiler, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ilave olarak, ulusal eğitim sistemi  ve üniversitemizin eğitim ve değerlendirme sistemi ile ilgili  bilgileri içermektedir.  Diploma Eki'nin bilgi formatı  Avrupa  Komisyonu, Avrupa Konseyi  ve  UNESCO/CEPES  tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu Üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş  ve geliştirilmiş olan bu format  Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 11 Avrupa dilinde düzenlenmiştir.  

    Çukurova  Üniversitesi, Ocak 2006'dan itibaren mezun olan bütün öğrencilerine ingilizce Diploma Eki'ni ücretsiz  ve otomatik olarak vermektedir. Verilen Diploma  Eki  öğrencilerimize; Yurtdışında kolaylıkla  karşılaştırılabilir, Akademik dersler ve çalışma süresi boyunca kazanılan yeterlilikler eksiksiz bir tanımlama, nesnellik, başarılar ve yeterlilikler hakkında adil bir yargı, yurt dışında iş olanakları veya diğer  çalışanlara daha kolay ulaşma  gibi katkı sağlamaktadır.