Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı tarafından 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Mühendislik ve Tıp alanlarında SAY puan türünde ilk 3000 kişinin arasına girerek Çukurova Üniversitesine yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere vakıf tarafından burs verilecektir.

Burs Basın Açıklaması

Sıralama

Burs Miktarı (Aylık*)

İlk 100

10.000 TL

101-500

8.000 TL

501-1000

7.000 TL

1001-2000

6.000 TL

2001-3000

5.000 TL

* Burs süresi her bir eğitim öğretim yılında Ekim ayından başlamak üzere dokuz aydır.

  • Burs almaya hak kazanmış Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin genel not ortalamasının (GNO) 4’lük sistemde 3.00’ün altına, Tıp Fakültesi öğrencilerinin ise genel not ortalamasının (GNO) 100’lük sistemde 80'in altına düşürmemesi gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Not Ortalamasını belirtilen ortalamaların altına düşürmemesi koşulu ile bursları programın normal süresi boyunca (hazırlık sınıfı olan programlarda hazırlık sınıfı dahil) devam eder. Burs süresi her bir eğitim öğretim yılında Ekim ayından başlamak üzere dokuz aydır. Her akademik yılın başında öğrencilerin GNO’ları kontrol edilir, yukarıdaki şartları sağlayamayanların ve sınıf tekrarı yapanların bursları kesilir.
  • Burs almaya hak kazanmış öğrencilerin siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması ve terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması gerekir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ile ilgili olarak bahsedilen bu durumların ortaya çıkmasının yanında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin cezası alınması durumunda bursları kesilir.