Pazarlama Pr. (102950233)

Genel Bilgiler

 • Kontenjan 30 (2023 Yılı)
 • Okul Bir. Kon. 1 (2023 Yılı)
 • Deprem Kon. 8 (2023 Yılı)
 • MEB Kon. 0 (2023 Yılı)
 • 35 Yaş Kadın Kon. 1 (2023 Yılı)
 • Öğrenim Süresi 2 Yıl
 • Öğrenim Düzeyi Önlisans
 • Öğrenim Türü Örgün Öğretim
 • Puan Türü Temel Yeterlilik Sınavı
 • Taban Puanı 234,78 (2022 Yılı)
 • Taban Baş. Sırası 1815154 (2022 Yılı)

Yararlı Bağlantılar


Program Hakkında Bilgi

"Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı, Türkiye’nin büyük kentlerinden biri olan Adana’da pazarlama alanında eğitim veren ve sektöre ara eleman sağlayan tek programdır. Pazarlama Programı 1981 yılında öğretime başlamıştır. Öğrenim süresi 2 yıldır ve yılda 30 öğrenci kabul edilmektedir. Pazarlama programı ile işletmelerin ihtiyaç duydukları kalifiye eleman ihtiyacı sağlanmaktadır. Pazarlama programının amacı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliye ve depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektir.
 Programda verilen eğitim tamamen sektörün talep ettiği orta kademe iş gücünü sağlamaya yönelik olup, dersler alan olarak pazarlama, satış yönetimi ve teknikleri, tüketici davranışları, iktisat, işletme, lojistik, hizmet pazarlaması, reklamcılık ve bilgisayar konularını kapsamaktadır. Derslerin işlenmesi öğretim görevlileri ile interaktif katılımın sağlandığı, konularla ilgili gerçek örneklerin tartışıldığı, ayrıca konuları ödev ve projelerle desteklendiği ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler staj çalışmalarını, bulunduğumuz bölgede veya dışında yer alan kamu veya özel sektör kuruluşlarında uygulama alanında gerçekleştirebileceklerdir. Öğrenciler iki yıllık eğitim süresince 30 işgünü olmak üzere ‘İşyeri Uygulamalı Eğitim Stajı’ (Yaz Stajı) yapma zorunluluğu vardır


Pazarlama Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimizi pazarlama dünyasının dinamiklerini anlayabilen, stratejik düşünebilen ve iş dünyasında başarılı kariyerler yapabilecekleri şekilde yetiştirmektir. Bunu gerçekleştirmek için kapsamlı bir müfredat sunuyoruz bu şekilde öğrencilerimiz teorik bilgilerini pratik deneyimlerle birleştirebilmeleri sağlanmaktadır.
 Pazarlama Bölümü öğretim kadrosu, alanında deneyimli ve başarılı akademisyenlerden oluşur. Öğrencilerimize güncel trendleri takip edebilme becerisi kazandırırken, araştırma ve analitik düşünme yeteneklerini de geliştirmelerine yardımcı oluruz. Programda eğitim ve öğretim; teorik, uygulama, proje çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir. 


Pazarlama Programı öğretim planının sağlıklı uygulanabilmesi için yeterli düzeydeki bilgisayar laboratuarı, dershane ve buralarda kullanılacak her türlü yardımcı araçlar (Temel eğitim malzemeleri, bilgisayar, tepegöz, projeksiyon cihazı vb) mevcuttur. 
"Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz

"Pazarlama programında satış yönetimi meslek elemanı olarak mezun olan bireyler, profesyonel anlamda potansiyel alıcıları bulma, onlara bilgi verme, satın almada yardımcı olma, onları ikna etme, onların sorunlarına yardımcı olma, alıcılarla satış sonrası iletişim sağlayacak faaliyetleri yürütme ve yönetimin her kademesinde görev alabilecek nitelikli eleman olmaları nedeniyle kamu ve özel işletmelerde (sermaye piyasası kuruluşları, hipermarketler, ilaç firmaları, pazarlama firmaları vb.) iş imkanı bulabildikleri gibi kendi adına işyeri açıp çalışabilmektedirler. 
    Pazarlama Programı, özel ve kamu işletmelerinde ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilmekte, kendi adına işyeri açıp işletebilmektedirler     
"


YÖK Atlas verileri (2022)

Genel Bilgiler
Pazarlama
ÖSYM Program Kodu102950233
Üniversite TürüDevlet
ÜniversiteÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Meslek YüksekokuluCeyhan Meslek Yüksekokulu
Puan TürüTYT
Burs TürüÜcretsiz
Genel Kontenjan30
Okul Birincisi Kontenjanı1
Toplam Kontenjan **40
Genel Kontenjana Yerleşen31
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen---
Toplam Yerleşen40
Boş Kalan Kontenjan0
İlk Yerleşme Oranı%100,0
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan7
Ek Yerleşen4
YKS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı *247,04148
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı *248,44416
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası *1.665.592
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası *1.641.343
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan Yerleşen Yerleşme Oranı % Kesin Kayıt Yaptıran Kazanıp Kayıt Yaptırmayan
Genel 30 31 %100,0 33 7
Tübitak ---
Engelli ---
Okul Birincisi 1 ---
Toplam * 40 40
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.


Not: Programa ek yerleştirme ile 4 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı % Oran
 Kız 16 %40,0
 Erkek 24 %60,0
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı % Oran Cinsiyet
Toplam 40 %100,0 24 Erkek/16 Kız
Aynı Şehir 29 %72,5 19 Erkek/10 Kız
Farklı Şehir 11 %27,5 5 Erkek/6 Kız


Yerleşen Sayısı % Oran
Toplam 40 %100,0
Akdeniz 32 %80,0
Doğu Anadolu 1 %2,5
Ege 4 %10,0
Güneydoğu Anadolu 3 %7,5

Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı % Oran
Toplam
40 %100,0
Adana
29 %72,5
Adıyaman
1 %2,5
Aydın
1 %2,5
Denizli
1 %2,5
Elazığ
1 %2,5
Hatay
2 %5,0
İzmir
2 %5,0
Mardin
1 %2,5
Mersin
1 %2,5
Şanlıurfa
1 %2,5

Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu Yerleşen Sayısı % Oran
Toplam 40 %100,0
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi 8 %20,0
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti 12 %30,0
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti 6 %15,0
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş 10 %25,0
Diğer 4 %10,0
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı % Oran
Toplam 40 %100,0
2023 8 %20,0
2022 4 %10,0
2021 4 %10,0
2020 1 %2,5
2019 2 %5,0
2018 4 %10,0
2017 4 %10,0
2016 6 %15,0
2015 1 %2,5
2014 3 %7,5
2013 1 %2,5
1999 1 %2,5
1988 1 %2,5

Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı Yerleşen Sayısı % Oran
Toplam 40 %100,0
(9008)Alanı Yok 21 %52,5
(6040)Muhasebe Ve Finansman 7 %17,5
(6026)İmam Hatip 3 %7,5
(6042)Pazarlama Ve Perakende 2 %5,0
(6303)Fen Bilimleri 2 %5,0
(6006)Bilişim Teknolojileri 1 %2,5
(6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi 1 %2,5
(6054)Uçak Bakım 1 %2,5
(6208)Sağlık Hizmetleri 1 %2,5
(6304)Genel Kültür 1 %2,5

Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri

Genel Liseler Grubu
Lise Tipi Yerleşen % Oran
Lise Programı 6 %15,0
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) 2 %5,0
Özel Temel Lise 2 %5,0
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) 10 %25,0
Anadolu Öğretmen Lisesi 1 %2,5
Fen Lisesi 1 %2,5
Özel Fen Lisesi 1 %2,5
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi 1 %2,5
Meslek Lisesi Grubu
Lise Tipi Yerleşen % Oran
Anadolu Meslek Programı 7 %17,5
Ticaret Meslek Lisesi 5 %12,5
Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 %5,0
İmam Hatip Lisesi 1 %2,5
Özel Anadolu Meslek Programı 1 %2,5
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,

Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.

Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır

(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise Toplam Lise'den Yeni Mezun Önceki Mezun
Toplam 40 8 32
23 TEMMUZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) 1 0 1
75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) 1 0 1
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) 6 2 4
ADANA KIZ LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) 1 0 1
ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) 1 0 1
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - CEYHAN) 1 0 1
ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) 1 0 1
BORSA İSTANBUL CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) 2 0 2
CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) 2 0 2
CEYHAN TİCARET BORSASI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ADANA - CEYHAN) 1 0 1
CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) 1 0 1
ÇOBANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) 4 0 4
GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) 1 0 1
HAKKI POLAT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) 1 0 1
HAMİ AYDINLAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (MALATYA - ARAPGİR) 1 1 0
İZMİR DIŞ TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İZMİR - KONAK) 1 1 0
MAHMUD SAMİ RAMAZANOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) 1 0 1
MEHMET ORHUN YAYLACI ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) 1 1 0
MİDYAT NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MARDİN - MİDYAT) 1 1 0
MOBİL A.Ş. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) 1 0 1
OSMANGAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (AYDIN - EFELER) 1 1 0
ÖZEL ADANA FAVORİ FEN BİLİMLERİ FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) 1 1 0
ÖZEL BAHÇEŞEHİR ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) 1 0 1
ÖZEL CEYHAN YENİ FİNAL TEMEL LİSESİ (ADANA - CEYHAN) 1 0 1
ÖZEL SİMYA TEMEL LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) 1 0 1
ÖZEL UZAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) 1 0 1
SANKO ALADAĞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ALADAĞ) 1 0 1
ŞEHİT ABİDİN TANRIKOLU ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - BESNİ) 1 0 1
TOKİ KÖPRÜLÜ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) 1 0 1
VİRANŞEHİR FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR) 1 0 1
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı
Toplam --
Genel --
Okul Birincisi --
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı
Kontenjan Yerleşen Sayısı 0,12 Katsayı ile 0,12 + 0,06 Katsayı ile
Genel Kontenjan 30 31 247,04148 248,44416
Okul Birincisi Kontenjanı 1 --- --- ---

Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası
Kontenjan Yerleşen Sayısı 0,12 Katsayı ile 0,12 + 0,06 Katsayı ile
Genel Kontenjan 30 31 1.665.592 1.641.343
Okul Birincisi Kontenjanı 1 --- --- ---
Yerleşen Son Kişinin Profili
-
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi
Öğrenim Durumu Daha önce yerleşip kayıt yaptırmamış ya da kaydı silinmiş
Liseden Mezuniyet Senesi 2018
Lise Alanı (9008)Alanı Yok
Yerleştiği Puan* 247,04148
Yerleştiği Başarı Sırası* 1.665.592
Yerleştiği Katsayı 0,12 Katsayı
Ortaöğretim Başarı Puanı 348,200
Diploma Notu 69,6
Cinsiyeti Erkek
Adres İli ADANA
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile 0,12 + 0,06 Ek Puan ile
Yerleşen 24 7
Ortalama OBP 344,429 329,513
TYT Türkçe (40 soruda) 17,5 10,3
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) 6,7 6,4
TYT Matematik (40 soruda) 2,7 1,9
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) 0,7 0,5

 Tüm "Pazarlama"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın


Önemli Açıklama:

Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı 1054
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı 26,4
Ortalama Tercih Edilme Sırası 10,5
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı 35 %3,3
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı 187 %17,7
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı 550 %52,2

Tercih Sırası Aday Sayısı
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı 40
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı 6 %15,0
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı 17 %42,5
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı 33 %82,5
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti 6,3

Tercih Sırası Yerleşen Sayısı
1 6
2 6
3 5
4 2
5 3
6 1
7 2
8 3
9 2
10 3
11 1
12 1
Tercih Sırası Yerleşen Sayısı
13 1
14 1
15 ---
16 ---
17 2
18 ---
19 ---
20 ---
21 1
22 ---
23 ---
24 ---

Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı

Akademisyen Bilgisi yoktur.

Önemli Açıklama:

Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2023 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı % Oran
Toplam 117 % 100,0
Kız 38 % 32,5
Erkek 79 % 67,5
Önemli Açıklama:

Tablolar, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nden (YÖKSİS) 21.11.2023 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı Toplam Erkek Kız
2022 15 10 5
2023 10 7 3
Önemli Açıklama:

Tablolar, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nden (YÖKSİS) 21.11.2023 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları

Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.

Önemli Açıklama:

Tablolar, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nden (YÖKSİS) 21.11.2023 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları

Yatay Geçiş ile Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.


Yatay Geçiş ile Giden öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.

Önemli Açıklama:

Tablolar, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nden (YÖKSİS) 21.11.2023 tarihinde alınan verilere göre hazırlanmıştır.